İpsala Sempozyumu


Hey Yönüyle İpsala Sosyal Bilimler Kitabı

Hey Yönüyle İpsala Fen Bilimleri Kitabı
Sempozyum Programı için Tıklayınız...


İpsala ve civarındaki buluntular ışığında bölgedeki kültürel gelişim süreçlerinin önemli izlerini ortaya koyan yerleşimlerin tarihlendirilmesinin 7500 ve 8000 yılı rahatlıkla aştığı görülmektedir. Bugün Türkiye Trakya’sı sınırları içinde kalan belli başlı koloniler veya kent-devletleri arasında İpsala da bulunuyordu. İpsala, eski bir Trak kentidir. Milattan önce 4. yüzyılda basılmış paraları bulunmuştur. Odrislerin güçlü döneminde onların egemenlik alanı kapsamında, Trak şehirlerinin en büyük ve en mühimlerinden biri olan İpsala aynı zamanda payitahtı. Türkler tarafından fethine kadar binlerce yıldır farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan İpsala, Türk hâkimiyetine geçtikten sonra Rumeli Eyaleti’nin Sağkol kazaları içerisinde yer almış, hâlen de Türkiye’nin Yunanistan’a açılan kapısı konumunda bulunmaktadır.  

Bu sempozyumun temel amacı, asırlarca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış İpsala ve yöresi ile ilgili her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların bilimsel bir ortamda tartışılarak, kayıt altına alınmasını ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Ulaşılacak bilgi birikimi, kitap bölümü olarak yayınlanacaktır. Bu sayede İpsala ve yöresiyle ilgili yapılacak her türlü araştırma çalışmalarında başvurulacak temel bir bilimsel kaynak eser oluşturulacaktır.

 

İpsala Kaymakamlığı, İpsala Belediyesi ve Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenen bu sempozyumda İpsala için yazılmış her türlü bilgi ve belgeyi paylaşmak istemekteyiz.

Sahip olduğunuz her türlü akademik bilgi birikimini ve İpsala’nın sahip olduğu tarihsel, doğal, sosyal ve kültürel zenginlikleri bu sempozyumda paylaşabilmek ümidiyle katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Resim